Laboratorijske pretrage

Laboratorijske pretrage predstavljaju sastavni dio dijagnostike patoloških stanja. Informacije koje dobivamo laboratorijskim pretragama i njihova ispravna interpretacija ubrzavaju postavljanje točne dijagnoze i primjene odgovarajuće terapije.

Kod nas možete obaviti kompletnu krvnu sliku i biokemijske parametre krvi koje određujemo odmah putem IDEXX aparata, renomiranog američkog proizvođača dijagnostičke opreme za životinje.

Nudimo pretrage zaraznih bolesti putem IDEXX SNAP testova

• FeLV / FIV
• Leishmania
• Borrelia, Ehrlichia
• Dirofilaria

Također nudimo

• mikroskopsku pretragu kože (citološki i duboke strugotine),
• pretrage urina i fecesa,
• određivanje plodnih dana kuje (citološki),
• pretraga mesa na prisutnost larvi Trichinele spiralis.