Mikročipiranje pasa

Iako su svi vlasnici pasa zakonski obvezni osigurati da njihovi psi nose ogrlice i imaju identifikacijske markice, u posljednje vrijeme mnogi vlasnici pasa poduzimaju pozitivne korake kako bi njihovi kućni ljubimci bili označeni postupkom mikročipiranja.

Mikročipiranje pasa u Republici Hrvatskoj provodi se od 2004. godine te postoji i zakonska obveza mikročipiranja svih pasa oštenjenih nakon 1. listopada 2004. godine.

Postupak mikročipiranja smatra se najučinkovitijim i najsigurnijim načinom trajnog označavanja pasa. Nakon ugradnje mikročipa, broj se uvodi u iskaznicu psa, a podaci o psu i vlasniku unose se u Upisnik pasa pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja koji se vodi za cijelu državu.

Ako ste izgubili psa znate kako to može biti uznemiravajuće. Nažalost, od nekoliko tisuća pasa koji se godišnje izgube samo dio biva nađen i vraćen vlasnicima. Nemojte čekati da bude prekasno. Odvedite psa na mikročipiranje kako bi osigurali da vam u slučaju gubitka ili krađe bude sigurno vraćen.

Najčešća pitanja o mikročipiranju
Što je mikročip?
Mikročip je mali elektronički uređaj veličine riže. Mikročip sadrži jedinstveni broj koji se može očitati uz pomoć posebnog čitača. Radi na principu radiovalova niske frekvencije.
Kako se mikročip aplicira životinji?
Mikročip se aplicira pod kožu psa uz pomoć odgovarajućeg aplikatora sa sterilnom iglom.
Gdje se aplicira mikročip?
Mikročip se aplicira u potkožje lijeve strane vrata psa.
Boli li životinju mikročipiranje?
Ovaj postupak nije bolniji od uobičajene vakcinacije i anestezija nije potrebna.
Kako mikročip ostane na mjestu aplikacije?
Nakon aplikacije dolazi do stvaranja vezivnog tkiva koje okružuje mikročip i sprječava njegovo pomicanje.
Zašto tijelo ne odbaci mikročip?
Mikročip je izgrađen od istog materijala (biološki prihvatljivo staklo) kao i pacemakeri koji se koriste u humanoj medicini. Mikročip i aplikatori su sterilni i jednokratni te tijelo ne odbacuje mikročip nakon aplikacije.
Kako se očitava identifikacijski broj?
Mikročip se aktivira kada se čitačem prelazi preko mjesta implantacije ( lijevi dio vrata životinje). Čitač proizvodi radiovalove niske frekvencije koji pasivno aktiviraju čip i omogućavaju očitavanje identifikacijskog broja.
Tko ima čitač?
Veterinarske organizacije i organizacije koje se bave dobrobiti životinja. Čitači se koriste kako bi se osigurala identifikacija životinje i provjerilo da li je pronađena životinja mikročipirana, a u cilju povrata vlasniku.
Kako se pronalaze vlasnici pasa?
Ako je pronađeni pas mikročipiran, veterinarske organizacije i organizacije koje se bave dobrobiti životinja uz pomoć broja mikročipa podatke o vlasniku nalaze u Upisniku pasa.
Gdje mogu mikročipirati svog psa?
Psa možete mikročipirati u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji (veterinarska stanica, ambulanta).
Koja je cijena mikročipiranja?
Cijena mikročipiranja iznosi 90 kn, a ako se provodi istodobno sa cijepljenjem protiv bjesnoće onda ukupno iznosi oko 250 kn.