Velika praksa

VETERINARSKA AMBULANTA DELNICE pruža vam sljedeće usluge

 • propisana preventivna cijepljenja
 • imunoprofilaksa
 • dijagnostičke pretrage radi zaštite zdravlja životinja
 • mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti i zoonoza
 • reprodukcija sa problematikom steriliteta ( umjetno osjemenjivanje, dijagnostika graviditeta, bolesti puerperija, anestrije, bolesti jajnika)
 • porodiljski zahvati
 • liječenje oboljelih životinja
 • kirurški i drugi veterinarski zahvati
 • izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja
 • označavanje životinja
 • laboratorijske pretrage krvi
 • stručni savjeti vezani uz problematiku držanja, hranidbe i uzgoja farmskih životinja