Cijepljenje preživača protiv Bolesti Plavog Jezika

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane  temeljem Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2016 godini (NN br. 141/2015) propisalo je cijepljenje svih goveda, ovaca i koza starijih od 3 mjeseca protiv Bolesti plavog jezika.

Cijepljenje se provodi na čitavom području Republike Hrvatske.

Cilj mjere

Cijepljenjem životinja održava stečeni imunitet u cijepljenoj populaciji životinja te postiže stvaranje imuniteta protiv virusa bolesti plavog jezika u necijepljenih životinja, čime se  sprječava izbijanje epidemije većih razmjera na području zemlje.

Cijepljenje se provodi na svim govedima, ovcama i kozama, starijim od 3 mjeseca na način da:

sve životinje koje su jednokratno ili dvokratno cijepljene u 2015. godini, moraju u 2016. godini biti cijepljene jedan puta; docjepljivanje  životinja  mora biti provedeno najkasnije do 31. ožujka 2016. godine;

sve životinje koje se u 2016. godini cijepe prvi puta, moraju biti dvokratno cijepljenje, na način da:

a) prvo cijepljenje –  mora biti provedeno tijekom siječnja 2016. godine, i

b) docjepljivanje (drugo cijepljenje)  mora biti provedeno:

u goveda u razmaku ne manjem od 4 tjedna od prvog cijepljenja, a najkasnije do 31. ožujka 2016. godine,

u ovaca u razmaku  ne manjem od 3 tjedna od prvog cijepljenja, a najkasnije do 31. ožujka 2016. godine.

Označavanje životinja

Označavanje životinja mora biti provedeno na sljedeći način:

Ovce i koze stare iznad 3 mjeseca koje nikada nisu bile označene niti su slijedom toga registrirane u JROK-u – prilikom prvog cijepljenja označiti markicom i bolusom i nakon toga registrirati ovce/koze u bazi i registrirati cijepljenje BPJ-a. Ovo se odnosi i na ovce/koze rođene prije 31.12.2010. godine, a koje nikada nisu bile označene i registrirane ni na koji način. Dozvoljava se u izuzetnim slučajevima izrazito malih ovaca/koza iz fizioloških razloga aplicirati bolus iz redovnog kompleta markice i bolusa (markica već aplicirana) prilikom docjepljivanja, a bolus u međuvremenu držati kod posjednika ili u veterinarskoj organizaciji – ovisno o tome što sam posjednik smatra pogodnijim.

Ovce i koze koje su prethodno bile označene samo markicom („rupa na uški“), bile su registrirane u JRG-u, a izgubile su markicu – kontrolom podataka u Registru na gospodarstvu i računalnoj bazi utvrditi o kojima se ovcama/kozama radi, cijepiti ih i registrirati isto u odgovarajućoj aplikaciji, te naručiti zamjensku markicu i bolus. Zamjensku markicu i bolus aplicirati prilikom docjepljivanja. Ukoliko naručeni zamjenski bolus-markica komplet ne stigne niti do trenutka docjepljivanja, životinje je potrebno docijepiti i registrirati, a bolus i markicu u tom slučaju aplicirati naknadno, po prispijeću istih.

Ovce i koze koje su izgubile markicu, a označene su bolusom – cijepiti i registrirati te naručiti zamjensku markicu koja se u tom slučaju aplicira prilikom docjepljivanja ili naknadno (ukoliko zamjenska markica ne bude isporučena do provođenja drugog cijepljenja).

Samostalni označavatelji dužni su osigurati da sve životinje prije prvog cijepljenja budu označene i registrirane u skladu s gore navedenim uputama. U slučaju da kod sebe nemaju markica s bolusima, a imaju neoznačenih životinja, prilikom provedbe prvog cijepljenja dužni su iste odmah preuzeti od veterinara i postupiti kako je prethodno određeno, ili dopustiti da neoznačene životinje označi i registrira veterinar. U slučaju odbijanja, o istome se mora izvijestiti nadležni veterinarski inspektor.

Posjednici koji s HPA imaju ugovor o suradnji koji uključuje pružanje usluge označavanja i registracije životinja ne isključuje postupanje veterinara po gore navedenim uputama i izvještavanje nadležnog veterinarskog inspektora u slučaju odbijanja.

Označavanje i registracija ovaca i koza i u slučaju životinja mlađih od 6 mjeseci mora se provoditi  markicama i bolusima.

Ukoliko posjednik odbije provesti mjeru cijepljenja ovlašteni veterinar dužan je o istome bez odgađanja izvijestiti nadležni veterinarski ured.


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)